โรคโควิค-19-รู้ทันโรค-ลดความเสี่ยง-ป้องกันอย่างไร

WUHAN, CHINA - FEBRUARY 20: Epidemiologist Li Lanjuan (4th L) with other medical workers cheer up patients at the Renmin Hospital of Wuhan University on February 20, 2020 in Wuhan, Hubei Province of China. (Photo by An Yuan/China News Service via Getty Images)

รู้ได้อย่างไรเมื่อติดโควิค-19

อาการโดยทั่วไปก็จะเหมือนไข้หวัดธรรมดา จะมีลักษณะเป็นไข้และมีอาการไอร่วมด้วย หายใจลำบากและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แต่หลายคนยังคงเข้าใจผิดคิดว่าป่วยเป็นไข้ธรรมดา แต่เมื่อใครมีอาการเหล่านี้มีอาจโอกาสเสี่ยงเป็นโรคโควิค-19จะต้องไปตรวจและรอผลเพื่อมายืนยัน เพราะเราจะรักษาอาการเองซื้อยามารับประทานเองไม่ได้ ถ้าปล่อยเวลาผ่านไปเชื้อโรคโควิค-19จะแพร่ขยายเข้าไปติดเชื้อที่บริเวณปอด ทางเดินหายใจและหากมีร่างกายอ่อนแอ หรือมีภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำ อาการอาจทวีความรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นวิกฤตและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

ตรวจโรคโควิค-19

ระยะเวลาเชื้อฟักตัวนานถึง 14 วัน

ผู้ป่วยหลายรายที่ติดเชื้อแต่มักไม่รู้ตัวเพราะบางคนไม่มีอาการไข้และไม่มีอาการอื่นแสดงออกมา และวันที่ไปตรวจผลตรวจก็ไม่พบเชื้อ ทางโรงพยาบาลก็จะแจ้งอาการป่วยและให้สังเกตอาการหลังจากนี้อีก 14 วันถ้าเกิดมีความปกติจะต้องรีบมาตรวจวินิจฉัยซ้ำอีกครั้ง โดยผู้ที่กลับมาตรวจซ้ำส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิค-19 และอาการก็เริ่มแสดงออกมามากยิ่งขึ้น ผู้ป่วยคนหนึ่งบอกว่า 4 วันแรกกินอะไรแทบไม่ได้เลยหมอก็ให้อาหารทางสายยางและจะรู้สึกอ่อนเพลียและหมดแรงในทุกวันแพทย์ก็จะมาวัดความดันโลหิตและเจาะเลือด วัดน้ำตาลและนำผลไปตรวจถ้าอาการหายแล้วผลจะเป็นลบ และต้องตรวจให้มีผลลบเป็นจำนวน 3 ครั้งถึงจะเรียกว่าไม่ติดเชื้อโควิค-19

การรักษาโควิค-19

วิธีป้องกันโควิค-19

1.ล้างมือบ่อยๆ

2.สวมหน้ากากอนามัย

3.ล้างมือด้วยน้ำอุ่นและถูสบู่เป็นเวลา 20 นาที

4.ใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในการล้างมือ

5.หลีกเลี่ยงการใช้มือ สัมผัสบริเวณดวงตา จมูกและปาก

6.หลีกเลี่ยงการติดต่อใกล้ชิดกับผู้ป่วย

ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล
Close-up Of A Woman Using Rubbing Alcohol
สวมหน้ากากอนามัย

ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เราทุกคนจะต้องช่วยกัน เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิค-19 ให้รอดพ้นไปได้ คือ การที่เรารู้จักช่วยตัวเราเองก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นโดนป้องกันตัวเองไม่ให้ได้รับเชื้อโควิค-19เหล่านั้น โดยการทำความสะอาดมือ และใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง 2 เมตร เพราะโรคโควิค-19เป็นโรคที่เรามองไม่เห็นเรารู้จักรักตัวเองและป้องกันตัวเอง เพื่อความอยู่รอดของเราทุกคน

#krokmania#โควิค-19#ป้องกันโควิค-19