โรคไต ภัยเงียบน่ากลัว!!!

โรตไตเรื้อรังป้องกันได้ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถือว่าเป็นหนึ่งในโรคที่มีความสำคัญต่อวงการสาธารณสุขของไทย โดยข้อมูลปัจจุบัน พบว่า มีคนจำนวนไม่น้อยหรือโดยประมาณ 8 ล้านคนที่เป็นไตวายเรื้อรัง โดยสาเหตุมาจากไตทำงานผิดปกติ เพราะไตมีน้ำที่รักษาสมดุลน้ำในร่างกาย รักษาเกลือแร่ในร่างกายไม่ว่าจะเป็นโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม และฟอสฟอรัส และยังทำหน้าที่กำจัดของเสียในร่างกายไม่ว่าจะเป็นพวกยูเรีย ยูริก หรือว่าสารอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไป ไตจึงมีหน้าที่กำจัดสารพิษ สารเคมีต่างๆที่เรารับเข้าสู่ร่างกาย ปัจจุบันเรารับสารพิษในผักปัจจุบันมากมาย เพราะคนส่วนใหญ่ใม่ค่อยใส่ใจในการซื้อผัก และยังล้างไม่สะอาดก่อนนำไปทำอาหารซึ่งผักเหล่านั้นสารพิษมาจากต่างประเทศ

โดยทั่วไปเริ่มแรกเราอาจจะไม่ค่อยเห็นอาการอะไรต่ถ้าเราละเลยไม่ใส่ใจดูแลไตของเราให้ดี เราอาจกลายเป็นผู้ป่วยโรคไตได้โดยไม่รู้ตัว ไม่ตรวจร่างกายหรือเข้ารับการรักษาอาจจะส่งผลทำให้ไตเสื่อมมากขึ้นจนเป็นระยะท้ายๆ ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ไตเรื้อรังก็คือเป็นโรคทางไตบางอย่าง เช่น พวกโรคภูมิแพ้ตัวเองไม่ว่าจะเป็น SLE หรือว่าไตอักเสบ แฃะนอกจากนั้นก็จะมีภาวะเบาหวาน มีวัดความดันโลหิตสูงเป็นโรคอ้วน การสูบบุหรี่หรือการทานอาหารที่มีโซเดียมสูง รับประทานยาชุดหรือว่ายาสมุนไพร นอกจากนั้นยังได้รับสารพิษจากยาฆ่าแมลง สารพิษตกค้างที่ปนเปื้อนในอาหาร เช่น สารกันบูด สารเร่งเนื้อแดง ยาฆ่าแมลง

การตรวจวินิจฉัยเรื่องไตเรื้อรังก็จะเริ่มตั้งแต่การเจาะเลือดตามปกติ โดยเราจะใช้ค่าครีเอตินิน Creatinine จะเป็นของเสียที่เกิดจากกล้ามเนื้อ ซึ่งจะถูกขับออกทางไตเป็นส่วนใหญ่ เพื่อวัดกรองการทำงานของไต นอกจากนั้นก็ต้องตรวจปัสสาวะ เพื่อจะดูความผิดปกติที่เกิดขึ้นในไตไม่ว่าจะเป็นโปรตีนที่รั่วออกมาจากไต หรือว่าจะเป็นม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงที่ออกมาผิดปกติ และต้องตรวจวินิจฉัยทางรังสี ไม่ว่าจะเป็นอัลตราซาวด์ระบบไตหรือว่าจะทำเป็นทีซ๊แสกนเพื่อเราจะหาความผิดปกติของโครงสร้างในไตได้หรือว่ามีนิ่วไปอุดคันไตไว้หรือเปล่า นอกจากนั้นในภาวะที่เป็นไตเรื้อรังอาจจะต้องตัดชื้นเนื้อที่ไตไปตรวจดูเพื่อที่จะรู้ว่าไตวายเรื้อรังแล้วมีสาเหตุของการอักเสบของไตหรือเปล่า โดยค่าไตที่อยู่ในระยะที่ 4และระยะที่ 5 ถือว่าอันตราย