โรคกรดไหลย้อนมาโดยไม่รู้ตัว!!!

โรคกรดไหลย้อนหรือโรคกระเพาะอาหารเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยในระบบทางเดินอาหาร โดยหลายๆครั้งผู้ป่วยก็จะมีความสับสนระหว่าง 2 ภาวะนี้ว่ามันเป็นภาวะเดียวกันหรือเปล่ามันแตกต่างกันอย่างไร คนไข้มักไปหาข้อมูลจากทางอินเตอร์เน็ต ซี่งจะทำให้เกิดความสับสนมากขึ้นเป็นลักษณะความเหมือนที่แตกต่างกัน ในกรณีที่การวินิจฉัยไม่ถูกต้องก็จะทำให้การรักษาและการดูแลตัวเองเบื้องต้นอาจจะทำให้ผลการรักษาไม่ดีเท่าที่ควร แล้วก็ทำให้การดำเนินโรคมันแตกต่างกัน

โรคกะเพราะก็คือโรคที่เกิดกับกระเพาะอาหาร ส่วนโรคกรดไหลย้อนจะเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดอาหารโดยทั่วไปเราจะมีหลอดอาหารก่อน ก่อนที่จะถึงกระเพาะอาหารถ้าเป็นโรคของกรดไหลย้อนก็จะเป็นอาการที่ช่องออกมากกว่า เพราะว่าหลอดอาหารกับช่องออกจะอยู่ด้วยกัน ส่วนกระเพาะอาหารจะอยู่ในช่องท้อง และอาการที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับมื้ออาหาร เช่น จะมีอาการหลังอาหาร การรักษาที่สำคัญที่สุดของโรคกระเพาะ คือ การป้องกันไม่ให้เกิดโรคกระเพาะ การรักษาจะต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรคที่พบ ซึ่งจำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยก่อนว่าผู้ป่วยเป็นโรคกระเพาะจากสาเหตุอะไร และจึงค่อยทำการรักษา โดยอันดับแรกควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เพราะสิ่งสำคัญจะต้องเอาใจใส่ในเรื่องการรับประทานอาหารให้ตรงเวลา หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด ของมัน ของทอด หลีกเลี่ยงการเข้านอนหลังเพิ่งรับประทานเสร็จอาหาร

โรคกรดไหลย้อนจะมีอาการแสบร้อนในอก หรือลำคอและอาจมีอาการปวดจุกหน้าอกคล้ายเป็นโรคหัวใจ ปวดหลังกินอาหาร 30-60 นาที หรือไม่มีความสัมพันธ์กับมื้ออาหาร โดยอาจมีอาการแน่นหน้าอกเหมือนอาหารไม่ย่อย  ส่วนโรคกระเพาะอาหารจะมีอาการแสบ ร้อน ปวด จุก ลิ้นปี่ บริเวณกลางช่องท้องส่วนบนเหนือสะดือและสัมพันธ์กับท้ออาหารเป็นส่วนใหญ่ และมักจะปวดก่อนและหลังกินอาหารหรือปวดท้องขณะท้องว่าง โดยทั่วไปแล้วจะมีคนไข้เข้าใจผิด อย่างเช่น จุกตรงนี้ก็บอกว่าเป็นโรคกรดไหลย้อน เพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกัน และมักจะเกิดร่วมกัน คือคนที่มีกรดไหลย้อนก็อาจจะมีโอกาสเกิดปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารมากกว่าคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนคือมันสามารถเกิดร่วมกันได้ การรักษาจึงอาจจะแตกต่างกันบ้างในแง่ของการเลือกใช้ยาการรักษาโรคกระเพาะอาหารกับโรคกรดไหลย้อนมียาบางชนิดเป็นชนิดเดียวกัน แต่บางชนิดแตกต่างกันขึ้นกับลักษณะอาการของคนไข้ รวมถึงการดำเนินโรคแล้ววิธีการปฏิบัติตัวอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อย