โรคสายตาแก้ได้ด้วยการทำเลสิค!!!

ความผิดปกติของสายตา ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตายาว หรือว่าสายตาเอียง ผู้ที่มีความผิดปกติของสายตามักจะเลือกใส่แว่นตา ใส่คอนแทคเลนส์เพื่อแก้ปัญหา แต่ปัจจุบันเรามีการแก้ปัญหาที่ดีกว่านั้น นั้นคือ การเลสิคไร้ใบมีด โดยมีคุณภาพสูง ปลอดภัย และเชื่อถือได้ โดยเมื่อทแล้วจะช่วยให้คนไข้มองได้ทั้งระยะใกล้ ระยะไกล และระยะกลางได้ดีขึ้นสำหรับคนในกลุ่มอายุมากกว่า 40 ปี แต่ถ้าเป็นคนไข้ที่อายุน้อยกว่า 40 ปี เมื่อทำเสร็จก็จะมองได้ชัดตามปกติ โดยการทำเลสิคสามารถแก้ไขในเรื่องความสะดวกสบายและการใช้สายตาที่ยาวนานมากกว่าเดิมด้วย และโอกาสที่จะเกิดข้อแทรกซ้อนก็ค่อนข้างน้อยลง ถ้าค่าสายตาเราคงที่แล้วรักษาแล้วส่วนใหญ่ก็จะได้ผลค่อนข้างดี แต่ก็จะมีบางคนที่เหมือนกับการตอบสนองของเลเซอร์ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหมายไว้ ซึ่งถ้าเกิดขึ้นก็สามารถที่จะเติมเลเซอร์ได้เหมือนกัน ถ้าเกิดกระจกตาคนไข้ยังพอ เพราะยกตัวอย่างคนไข้ทำเลสิคตอนอายุ 20 ปี พออายุ 40 ปี ก็มีปัญหาเรื่องสายตายาวตามอายุก็เติมเลเซอร์ได้ โดยมีการแก้ไขแบบพิเศษ ซึ่งมีซอล์ฟแวร์ตัวที่สามารถแก้ไขให้คนไข้มองไกลได้ มองใกล้ได้โดยที่ไม่ต้องมีใส่แว่น

ในช่วงแรกคือ ห้ามโดนน้ำเพราะอาจจะทำให้ติดเชื้อได้ โดยปกติก็จะให้ใส่ที่คลอบก่อนนอนเพื่อป้องกันการเผลอขยี้ตา ห้ามใช้มือขยี้ตาประมาณ 1 เดือนถ้าเกิดขยี้แรงมากจะทำให้แผลมีปัญหา และไม่ควรว่ายน้ำและดำน้ำประมาณ 2 อาทิตย์แรก เพราะเวลาว่ายน้ำโอกาสที่น้ำจะเข้าตาได้ อาการแทรกซ้อนที่รุนแรง คือ การติดเชื้อ แต่ว่าการติดเชื้อโอกาสที่จะติดเชื้อมีน้อยมาก เนื่องจากว่า เราใช้เครื่องมือที่ปลอดเชื้อ สะอาดและปลอดภัย เรามีการใช้ยาหลังการผ่าตัด มีการแนะนำคนไข้ในเรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อไม่ให้คนไข้ติดเชื้อปัญหาอาการแทรกซ้อนที่สองคือ เรื่องการแยกชั้นกระจกตา ด้วยปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีตัวเซมโทรแซ็คเคเมอร์เรเซอร์ สามารถลดการเกิดข้อแทรกซ้อนในเรื่องการแยกชั้นกระจกตาด้วยมีดลงไปได้อย่างมาก ถ้าช่วงแรกการมองเห็นยังไม่ดีมากก็ต้องหยอดน้ำตาเทียมและใส่แว่นกันแดด และปัญหาเรื่องความหนากระจกตาที่ไม่เพียงพอ คือถ้าเกิดว่ากระจกตาบางจนเกินไป โดยหลังผ่าตัดอาจจะมีปัญหาเรื่องค่าสายตาที่เปลี่ยนแปลง ปัญหาเรื่องกระจกตามันผิดรูปด้วยตัวเซมโทรแซ็คเคเมอร์เรเซอร์ก็สามารถแยกชั้นกระจกตาได้บางลง โดยกลุ่มคนที่สายตาสั้นเยอะๆก็สามารถทำเลสิคได้เช่นกัน